Öğretim Elemanı Ek Ders Ücreti Hesaplama Haziran 2024

Burada profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için ek ders ücreti hesaplayabilirsiniz.Öğretim Elemanı Ek Ders Ücreti Hesaplama

Gündüz
Gece/H.Sonu
2.Öğrt.
2.Öğ.Oran

Pt Sa Çr Pr Cu Ct Pz
Norm.
Gece/H.Sonu
2.Öğr.

2023 Yılı Öğretim Elemanı Ek Ders Tutarları

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde memur maaşlarının ve ek ders hesabında kullanılacak maaş katsayısı 0,433684 ve Temmuz-Ağustos döneminde uygulanacak maaş katsayısı da 0,509796 olarak açıklanmıştır. Buna göre öğretim elemanlarının 2023 yılındaki brüt ve net ek ders ücret tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2023 Yılı Öğretim Elemanı Vergi Dilimlerine Göre Brüt ve Net Ek Ders Ücret Tablosu
Dönem Tür Profesör Doçent Doktor Öğrt. Üyesi Öğretim Görevlisi / Okutman
Ocak-Haziran Dönemi Brüt Gündüz 228,26 190,22 152,17 121,74
Gece/H. Sonu 365,22 304,35 243,48 194,78
2. Öğretim 730,44 608,7 486,96 389,57
Ocak-Haziran Dönemi %15 Vergi Dilimine Göre Net Gündüz 192,29 160,24 128,19 102,55
Gece/H. Sonu 307,66 256,39 205,11 164,08
2. Öğretim 615,33 512,77 410,22 328,18
Ocak-Haziran Dönemi %20 Vergi Dilimine Göre Net Gündüz 180,88 150,73 120,58 96,47
Gece/H. Sonu 289,4 241,17 192,94 154,35
2. Öğretim 578,81 482,34 385,87 308,7
Temmuz-Aralık Dönemi Brüt Gündüz 2024 Yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak ek ders ücret tutarları Temmuz ayında ilgili dönemin aylık katsayısı açıklandıktan sonra belli olacaktır.
Gece/H. Sonu
2. Öğretim
Temmuz-Aralık Dönemi %15 Vergi Dilimine Göre Net Gündüz
Gece/H. Sonu
2. Öğretim
Temmuz-Aralık Dönemi %20 Vergi Dilimine Göre Net Gündüz
Gece/H. Sonu
2. Öğretim

Öğretim Elemanlarının Gündüz Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri, ünvanlarına göre belirlenmiş katsayılarla ilgili aydaki memur maaş katsayısı çarpılarak hesaplanır. Bulunan brüt tutardan bulunduğu gelir vergisi dilimine karşılık gelen oranda gelir vergisi ve damga vergisi kesilerek net ücret hesaplanır.

Öğretim Elemanlarının Gece ve Haftasonu Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Gece ve haftasonu girilen derslerin ücreti gündüz tutarının %60 fazlasıdır. Yani normal brüt gündüz ücreti hesaplandıktan sonra buna %60 ilave edilir.

Öğretim Elemanlarının İkinci Öğretim Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

İkinci öğretim ek ders ücretleri gündüz / normal ek ders ücretinin 3,2 katı olarak hesaplanır. Ancak bazı üniversitelerde bu oran bütçeye göre zaman içinde düşebilir. Bu sayfada hesaplama yaparken, bu oranı girmeniz gerekir.

Öğretim elemanlarının ünvanlarına göre ek ders ücret katsayıları şöyledir:

Profesör 300
Doçent 250
Doktor Öğretim Üyesi (Yrd. Doçent) 200
Öğretim Görevlisi veya Okutman 160
Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.